ระบบแจ้งซ่อมบำรุง

Displaying 1-50 of 1 result.
สถานะ อาการที่พบ รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เบอร์โทรศัพท์ ผู้แจ้งซ่อม สถานที่ งาน/แผนก/ฝ่าย วันที่แจ้ง สถานะ ผู้ดำเนินการ
 
 
 
 
แอร์ไม่เย็น 0818519495พณกฤษ อุดมกิตติห้อง 416 ห้องพักอาจารย์พณกฤษ อุดมกิตติ ชั้น 4 ตึกศรีสัชนาลัย ภาควิชา/สาขาวิชา 2 พ.ค. 2567 09:59:57กำลังดำเนินการ ช่าง03
หลอดไฟดับ 3 ดวง0873934998สถาพร สะราคำห้องสารบรรณ ชั้น 1 งานบริหารและธุรการ 9 ก.พ. 2565 11:04:41เสร็จสิ้น ช่าง03
แอร ห้องถ่ายเอกสารชั้น 2 กดเปิดไม่ได้ 0813766677ฉวีวรรณห้องถ่าย ชั้น 2งานบริหารและธุรการ 10 ก.พ. 2565 10:26:30เสร็จสิ้น ช่าง03
เวลาปิดประตูเสียงดัง023108226-7 ต่อ 2106จิราภรณ์ห้องแนะแนว ชั้น 1งานบริการการศึกษา 10 ก.พ. 2565 10:49:08เสร็จสิ้น ช่าง03
แอร์เปิดไม่ติดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กุสภาพันธ์25650652935698นางประเสริฐ ยอดเสาดีห้องโครงการปริญญาเอก ชั้น 5ภาควิชา/สาขาวิชา 23 ก.พ. 2565 16:41:14เสร็จสิ้น ช่าง03
หลอดไฟ ไฟไม่ติด ไฟดับ 8219นางสาวเพ็ญนภา แช่มช้อยห้องหน่วยพัสดุงานคลังและพัสดุ 24 ก.พ. 2565 10:23:23เสร็จสิ้น ช่าง03
น้ำแอร์หยด 0813766677ฉวีวรรณห้องศูนย์เอกสาร ชั้น 1งานบริหารและธุรการ 1 มี.ค. 2565 12:28:34เสร็จสิ้น ช่าง02
หลอดไฟดับ 2 ดวง 093 - 165 5956เทพปิญาโครงการ M.B.A.- จ.พระนครศรีอยุธยา ชั้น 5ภาควิชา/สาขาวิชา 8 มี.ค. 2565 11:13:00เสร็จสิ้น ช่าง02
หลอดไฟไม่ติด 0873934998สถาพร สะราคำหน้าลิฟท์ชั้น 4งานบริหารและธุรการ 10 มี.ค. 2565 09:28:31เสร็จสิ้น ช่าง02
โทรศัพท์ภาคทรัพยากรและธุรกิจระหว่างประเทศไม่มีเสียง0995182018รังสินันท์ ห้วงน้ำชั้น 4 ภาควิชา/สาขาวิชา 11 มี.ค. 2565 08:23:27เสร็จสิ้น ช่าง02
ปุ่มเปิดแอร ไม่ติด 0813766677ฉวีวรรณชั้น2 ห้องถ่ายเอกสารงานบริหารและธุรการ 11 มี.ค. 2565 10:05:58เสร็จสิ้น ช่าง03
แอร์ไม่เย็น กดปรับแล้ว ค่าอยู่ที่ 29 ค่ะ8224 ,0877456375ลินดาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร XMBA ชั้น 2 คณะบริหารภาควิชา/สาขาวิชา 11 มี.ค. 2565 10:46:16เสร็จสิ้น ช่าง03
แอร์ไม่เย็น023108225 0814413288พรรณทิภา วิชัยเมืองโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ หัวหมาก ห้อง Y-MBA ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจภาควิชา/สาขาวิชา 11 มี.ค. 2565 10:48:57เสร็จสิ้น ช่าง03
ถอดกันกระแทกตรงประตู ห้อง ผอ.บศ.023108226จุรีพร เพชรคงสำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารวิโรจน์ฯสำนักงานบัณฑิตศึกษา 15 มี.ค. 2565 14:19:35เสร็จสิ้น ช่าง03
ล้อตู้ใส่เอกสารหลุด023108226จุรีพร เพชรคงห้องผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา 17 มี.ค. 2565 10:56:02เสร็จสิ้น ช่าง03
ล้อตู้ใส่เอกสารหลุด023108226จุรีพร เพชรคงห้องผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา 17 มี.ค. 2565 10:56:05เสร็จสิ้น ช่าง03
ปรับปรุงม่าน 0924646999​กนิษฐาชั้น​ 5 ภาคบัญชี​ ห้อง​ 506ภาควิชา/สาขาวิชา 25 เม.ย. 2565 14:21:11เสร็จสิ้น ช่าง02
ปรับปรุงม่าน 0924646999​กนิษฐาชั้น​ 5 ภาคบัญชี​ ห้อง​ 506ภาควิชา/สาขาวิชา 25 เม.ย. 2565 14:21:14เสร็จสิ้น ช่าง02
แอร์มีแต่ลมออกมา แต่ไม่มีความเย็น093 - 165 5956เทพปิญาชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ โครงการ M.B.A. อยุธยาภาควิชา/สาขาวิชา 26 เม.ย. 2565 13:12:50เสร็จสิ้น ช่าง02
หลอดไฟดับ4ดวง 0873934998สถาพรหน้าลิฟต์ชั้น1งานบริหารและธุรการ 27 เม.ย. 2565 16:29:41เสร็จสิ้น ช่าง02
เปลี่ยนเต้าเสียบ (ปลั๊ก) และสวิทช์ไฟ0818519495พณกฤษ อุดมกิตติห้อง 416 ห้องพักอาจารย์พณกฤษ อุดมกิตติ ชั้น 4ภาควิชา/สาขาวิชา 28 เม.ย. 2565 21:08:26เสร็จสิ้น ช่าง03
1.ช่องกระจกบานเลื่อนเคาเตอร์ ชั้น 5 ห้องโครงการปริญญาเอก อาคารศรีพิจิตร ชำรุด 2.ขอความอนุเคราะห์ซ่อมห้องน้ำ ชั้น 5 อาคารศรีพิจิตร 065-2935698ประเสริฐ ยอดเสาดีอาคารศรีพิจิตร ชั้น 5ภาควิชา/สาขาวิชา 2 พ.ค. 2565 15:43:57เสร็จสิ้น ช่าง02
1.เครื่องปรับอากาศในห้องสมุด ชั้น 5 ไม่เย็นเปิดแล้วมีแต่ลมร้อนออกมา 2.เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น 5 เปิดแล้วมีเสียงดัง0652935698ประเสริ ยอดเสาดีคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5ภาควิชา/สาขาวิชา 9 พ.ค. 2565 13:53:44เสร็จสิ้น ช่าง02
กันชนประตูแม่เหล็ก ไม่สามารถใช้งานได้ 087-002-3180ประภาวดี เมฆวิจิตรห้องคณบดีสำนักงานคณบดี 11 พ.ค. 2565 15:04:19เสร็จสิ้น ช่าง02
เปลี่ยนกุญแจห้องโครงการปริญญาเอก อาคารศรีพิจิตร ชั้น 50652936598ประเสริ ยอดเสาดีอาคารศรีพิจิตร ชั้น 5 ห้อง 508ภาควิชา/สาขาวิชา 18 พ.ค. 2565 11:15:13เสร็จสิ้น ช่าง02
กลิ่นเหม็นเน่าในช่องแอร์081-3766677ฉวีวรรณ เกิดสุขศูนย์เอกสาร ชั้น 1 (ห้องกลาง)งานบริหารและธุรการ 24 พ.ค. 2565 12:14:28เสร็จสิ้น ช่าง02
ลูกปืดเสีย 0817205282กานต์มณี ชูฤทธิ์ห้องภาคฯ บัญชีภาควิชา/สาขาวิชา 24 พ.ค. 2565 14:57:46เสร็จสิ้น ช่าง02
น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน 02-310-8222วันอาสาฬห์ เต็มสังข์ห้องน้ำหญิง ชั้น2 หน้าห้องโครงการ Y-MBA หัวหมากสำนักงานคณบดี 24 พ.ค. 2565 16:52:56เสร็จสิ้น ช่าง03
ไฟไม่ติด หน้าลิฟต์ ชั้น 4 0645652992บัญชีและการเงินคณะบริหารโครงการพิเศษ ปริญญาตรี 25 พ.ค. 2565 09:19:34เสร็จสิ้น ช่าง02
กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุด 0992516651ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาสห้องน้ำหญิงชั้น 1 ห้องแรก ขวามือ อาคารศรีพิจิตรภาควิชา/สาขาวิชา 31 พ.ค. 2565 14:52:33เสร็จสิ้น ช่าง02
ไม่มีรางสำหรับใส่สายไฟ8215อังศุมาลินห้องทะเบียนงานบริการการศึกษา 2 มิ.ย. 2565 16:09:12เสร็จสิ้น ช่าง03
เดินสายรางอินเตอร์เน็ต0892140042จิราภรณ์ เศิกศิริห้องแนะแนว ชั้น 1งานบริการการศึกษา 6 มิ.ย. 2565 11:25:17เสร็จสิ้น ช่าง02
ไฟส่องสว่าง ในลิฟท์ไม่ติด8214อุเทนอาคารศรีพิจิตรงานบริหารและธุรการ 8 มิ.ย. 2565 10:23:19เสร็จสิ้น ช่าง02
น้ำไม่ไหล0818519495พณกฤษ อุดมกิตติห้องน้ำชาย ชั้น4ภาควิชา/สาขาวิชา 8 มิ.ย. 2565 13:03:41เสร็จสิ้น ช่าง03
ประตูลูกปิดห้องพัก อาจารย์ ล๊อคไม่ได้ ห้อง 506 ภาคบัญชี 0817205282เลขาภาควิชาฯห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ห้อง 506ภาควิชา/สาขาวิชา 9 มิ.ย. 2565 14:38:06เสร็จสิ้น ช่าง02
เต้าเสียบปลั๊กหลุด 8214วรวุฒิห้องสำนักงานเลขานุการงานบริหารและธุรการ 20 มิ.ย. 2565 08:54:50เสร็จสิ้น ช่าง02
น้ำแอร์หยดจากช่องแอร์ 2 ตัว 0813766677ฉวีวรรณ เกิดสุขศูนย์เอกสาร ชั้น 1งานบริหารและธุรการ 5 ก.ค. 2565 13:47:47เสร็จสิ้น ช่าง02
ล้างแอร์ 02-310-8222วันอาสาฬห์ห้องคณบดีสำนักงานคณบดี 7 ก.ค. 2565 09:42:09เสร็จสิ้น ช่าง02
น้ำแอร์หยด 2 เครื่อง 8214วรวุฒิสำนักงานเลขนุการงานบริหารและธุรการ 19 ก.ค. 2565 18:31:09เสร็จสิ้น ช่าง02
หลอดไฟไม่ติด 8222วันอาสาฬห์ห้องคณบดีสำนักงานคณบดี 21 ก.ค. 2565 10:22:19เสร็จสิ้น ช่าง02
หลอดไฟไม่ติด 065 - 293 5698ประเสริฐ ยอดเสาดีห้องโครงการ M. B. A. จังหวัดลพบุรี ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจโครงการพิเศษ ปริญญาโท 7 ก.ย. 2565 23:12:50เสร็จสิ้น ช่าง02
1. ตัวครอบปลั๊กไฟหลุด 2.ก๊อกน้ำโยก และน้ำรั่ว 081-477-1083เป๊กงานนโยบายและแผน ชั้น 2 งานนโยบายและแผน 5 ต.ค. 2565 09:19:05เสร็จสิ้น ช่าง02
เครื่องปรับอากาศ หน่วยสารบรรณ มีน้ำหยด8214อุเทนห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯงานบริหารและธุรการ 27 ต.ค. 2565 15:41:27เสร็จสิ้น ช่าง03
หลอดไฟดับ 15 หลอด02-310-8216จิราภรณ์ คงวัฒนากุลหน่วยงานทะเบียน ชั้น 1งานบริการการศึกษา 8 พ.ย. 2565 13:42:02เสร็จสิ้น ช่าง02
แอร์มีน้ำหยด8216จิราภรณ์ คงวัฒนากุลหน่วยทะเบียนงานบริการการศึกษา 9 พ.ย. 2565 10:35:07เสร็จสิ้น ช่าง02
มีครุภัณฑ์สำนักงานทั้งที่สภาพดี และ ใช้ไม่ได้แล้ว วางอยู่ที่ทางเดินของอาคารศรีสัชนาลัยเกือบทุกชั้น ขอให้ตรวจสอบสภาพและจัดเก็บหรือแจ้งคืนงานพัสดุ0992516651ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาสสำนักงานคณบดี 10 พ.ย. 2565 10:54:23เสร็จสิ้น ช่าง02
ขอให้แจ้งจำนวนห้องน้ำภายในอาคารทั้ง 2 ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อจัดทำป้ายเตือนการใช้ห้องน้ำ0992516651ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาสสำนักงานคณบดี 10 พ.ย. 2565 10:58:08เสร็จสิ้น ช่าง02
มีต้นไม้ วัชพืชขึ้นที่รางรอบขอบระเบียงด้านนอก ซ้าย ขวา ขอให้ถอนต้นไม้และตักดินออก เพื่อให้เกิดความสวยงาม0992516651ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาสสำนักงานคณบดี 10 พ.ย. 2565 11:02:24เสร็จสิ้น ช่าง02
มีลวดที่หลังคาทางเดิน 0992516651ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาสทางเดินรอบอาคารศรีสัชนาลัยสำนักงานคณบดี 10 พ.ย. 2565 11:55:40เสร็จสิ้น ช่าง02
แอร์น้ำหยด8214อุเทนหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ 11 พ.ย. 2565 12:35:13เสร็จสิ้น ช่าง02
Contact Details.
BA Service
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.
Website : www.ba.ru.ac.th
E-Mail :
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.